0d1766b79430dc3429e86c09354efec6.jpg
3354e8ddd912c90c98b0b8daf8fe727e.jpg
e8f0a010be8100cd4808f739bc54973e.jpg
Vizyonumuz

Vizyonumuz

edm_e511e487c114a184b162 Çalışmalarımızda açıklık ve şeffaflık  esastır

Toplumu oluşturan bireylerdir düsturunca öncelikli hedefimiz bireylerdir.

Gayemiz her alanda üretken ve verimli çalışmaktır.

Her türlü eleştiriye açık olup bunları değerlendirmektir.

Mezun ve mensuplar arasında kardeşliğin yerleşmesine, korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Mezun ve mensuplarımızdaki farklılıkları ortak zenginliğe dönüştürmektir.

Aidiyet duygusunu oluşturmaktır ve sorumluluk bilincini oluşturmaktır.

Müstakil yapamayacağımız çalışmaları hayata geçirmek için kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaktır.

Üniversite ve akademik eğitime teşvik etmek, önem vermek, destek vermektir.

Sürekli istişare halinde olmaktır.

Mezun ve mensuplar arasında iletişime önem vermektir

Bütün enerjimizi insanlığa hizmet için harcamanın lüzumuna inanıyoruz.

İşbirliği ve dayanışma, başarıya ulaştıran yol olduğuna inanıyoruz.

Mezun ve mensuplarımız içerinde yer alan  yönetici, öğretmen, öğrenci ve velinin meydana getirdiği aile ilişkilerini daha  güvenli  bir ortam oluşturmak çabasındayız.